O Autorze

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań naukowych skupia się głównie wokół szkolnictwa wyższego a zwłaszcza edukacji uniwersyteckiej. Autorka książki pt. „Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych” (Impuls 2010) oraz współredaktor (wraz z Witoldem Jakubowskim) książki „Kultura popularna; tożsamość; edukacja” (Impuls 2010). Członek Projektu:Polska. W 2005 roku brała udział w International Academy for Leadership (IAF) organizowanej przez Fundację F. Naumanna seminarium “No education: No Freedom, No Opportunity”, a w 2008 roku dzięki wsparciu FFN w International Human Rights Academy organizowanej przez Uniwersytet w Utrechcie.